Website Tạm Nâng Cấp Bảo Trì

Vì lý do bảo mật nâng cấp hệ thống website, chúng tôi tạm dừng hoạt động để nâng cấp. Trong thời gian đang diễn biến dịch Covid-19 toàn Thành Phố không thể mua bán được vào lúc này nên chúng tôi triển khai dự án mới cho doanh nghiệp được hoạt động tốt hơn sau mùa dịch để không bị gián đoạn.

Chúng tôi thành thật xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này!